Læringsopplegg om ekstremisme og hatprat

«Ung, men ikke naiv!»

SEIF i Stavanger har utviklet et læringsopplegg om ekstremisme og hatprat til skolene. Læringsopplegget er en del av et prosjekt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, i samarbeid med SLT-koordinator i Stavanger og Sandnes. Formålet med læringsopplegget er å styrke ungdommenes evne til å stå i mot rekrutteringen til voldelige og ekstremistiske miljø. Opplegget tar for seg både religiøs ekstremisme og høyreekstremisme, samt hatprat og kritisk tenkning.

Hensikten med skoletimene er å skape dialog med elevene rundt ekstremisme og hatprat og skape gode arenaer for diskusjon. Læringsopplegget er ment som et utgangspunkt for refleksjon og bevisstgjøring om temaene.

Dette prosjektet startet i Stavanger i august 2015, og har til nå blitt gjennomført for elever på 6 videregående skoler, en ungdomsskole og voksenopplæringen i Stavanger. Selve læringsopplegget har blitt evaluert av elever på Vågen vgs (3. klasse) og Gosen ungdomsskole (8 klasse). 81 elever leverte evaluering. Det er tre ulike skoletimer som er evaluert. 92 % av elevene svarte «Bra/Veldig bra» på spørsmål om timene vær lærerrike og 96 % av elevene svarte «veldig bra/ bra/» på totalvurdering av timene. Tilbakemeldinger fra lærere som har overvært skoletimene har også vært svært gode.

Læringsopplegget kan gjennomføres på to skoletimer, og passer for ungdomstrinnet, videregående skole og på voksenopplæringen for innvandrere. SEIF kan være med på skoleturneer over hele landet.

SEIF har opparbeidet spisskompetanse på et svært viktig og politisk prioritert område. Gjennom vår erfaring med så mange skoleklasser i Rogaland ser vi at det er et fortsatt behov for å fortsette arbeidet over hele landet, og et område som det må jobbes videre med i mange år fremover.

For mer informasjon kontakt:

Gerd Fleischer, org. Leder, 922 23 710 eller g.f@seif.no

Stine Årstad Jacobsen, Prosjektleder, 954 14 963 eller stine@seif.no