Arbeidsliv

I prosjektet “På egne ben”, støttet økonomisk av IMDi, arbeider SEIF med informasjon og bistand til arbeidsinnvandrere. Prosjekter omfatter også infomøter om arbeidsliv som fortløpende annonseres her.

Alle våre seks kontorer er åpne for henvendelser om arbeidsliv. All vår bistand er gratis.

Typiske problemer arbeidsinnvandrere henvender seg til oss med er:

• Ingen lønn / for lite lønn

• Ulovlige oppsigelser / muntlige oppsigelser

• Manglende kontrakt / ulovlig kontrakt

• Manglende lønnslipp og lønnslipp for lønn som ikke er utbetalt.

• Manglende innberetning av skatt som arbeidsgiver har trukket fra lønn. • Pålagt arbeid i langt flere timer enn det betales lønn for.

• Trusler fra arbeidsgiver eller noen arbeidsgiver har hyret inn, både om vold og om søksmål.

• Farlige arbeidsforhold og manglende sikring • Uakseptable boforhold i f.eks byggebransjen

Vi gjennomgår da saken og ser hva som kan gjøres. Bistand kan omfatte:

• Lønnskrav

• Bestride ulovlige oppsigelser

• kontakt med skattemyndigheter angående hva som faktisk er innberettet av skatt.

• Følge med i forhandlingsmøter

• Bistå med sak i forliksrådet om dette er nødvendig, og følge med den enkelte i møte. • Sende konkursvarsel og – begjæring.

• Kontakt med advokat når dette viser seg nødvendig.

• Samarbeid med fagforbund i enkeltsaker hvor dette er aktuelt.

• Hjelp til å anmelde eventuelle trusler til Politi.

• Kontakt med arbeidstilsynet om farlige arbeidsforhold

• Følge med den enkelte i eventuelle rettsaker