Arbeidet blant norsk Rom

“En plass i samfunnet – også for meg?”

Bakgrunnen for prosjektet var at i vårt arbeid med ungdom, mottok vi henvendelser fra ungdom fra familier med vidt forskjellig nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn, og etter hvert også fra en gruppe som er blitt fullstendig oversett og uteglemt i Regjeringens handlingsplaner: ungdom og unge kvinner av Rom-folket (sigøynere). Problemstillinger som ofte dukket opp var manglende skolegang, tvangsekteskap, analfabetisme, fattigdom og diskriminering. I 2003 påbegynte vi derfor prosjektet “En plass i samfunnet – også for meg” for å jobbe målrettet med denne gruppen.

Rom-folket i Norge (sigøynerne) utgjør til sammen ca. 500 personer, derav ca. 150 mindreårige. Noen kom til Norge på slutten av 1800-tallet, andre så sent som i 1950-årene og andre igjen senere, gjennom giftemål med herboende Rom. De er norske borgere, de fleste fastboende, men tilbringer sommeren på reisefot. Felles for dem alle er at lever marginalisert fra det norske storsamfunnet.

Rapportene fra prosjektet En plass i samfunnet – også for meg gir et innblikk i dette kunnskapskrevende arbeidet, som fortsetter for fullt.

Rapporter:

En plass i samfunnet 2014

En plass i samfunnet 2013

En plass i samfunnet 2012

En plass i samfunnet 2011

En plass i samfunnet 2009

En plass i samfunnet 2008

En plass i samfunnet 2007

En plass i samfunnet 2006

En plass i samfunnet 2005