Arbeidet blant LHBTI

“Likeverd”

Opp gjennom årene har SEIF fått henvendelser fra lesbiske, homofile bi- og transseksuelle  for bistand til å løse problemer direkte knyttet til deres legning. I 2007 påbegynte vi prosjektet “Likeverd” for å bistå denne gruppen hjelpesøkende. På den ene siden, ble SEIF oppsøkt av ungdom med innvandrerbakgrunn, oppvokst i Norge, som i tenårene får problemer med sin familie da denne får mistanke om datterens eller sønnens legning. På den andre siden, fikk vi henvendelser fra personer som søker asyl i Norge, fra land med lovgiving mot homofili eller hvor lhbt blir strekt stigmatisert og utsatt for vold.  Vi ble også oppsøkt av utenlandske borgere som kommer til Norge for å inngå ekteskap med herboende av samme kjønn.

Vi ble konfrontert med for oss nye problemstillinger som krevde utvidet kunnskap med hensyn til holdninger og tradisjoner i de forskjellige miljøene og lovgivning og praksis i en rekke land rundt om i verden, for å nevne noen av utfordringene.

Rapportene fra prosjektet “Likeverd” gir et innblikk i dette kunnskapskrevende arbeidet, som fortsetter for fullt.

 

Rapporter:

Likeverd 2017

Likeverd 2016

Likeverd 2015

Likeverd 2014

Likeverd 2013

Likeverd 2012

Likeverd 2011

Likeverd 2010

Likeverd 2009

Likeverd 2008