Arbeidsområder

Vårt generelle arbeid

Informasjon om vårt generelle arbeid, og våre årsrapporter ligger her.

Prosjekter

Tvangsekteskap / Æresrelatert vold: SEIF har siden 1999 hatt egne prosjekter rettet mot tvangsekteskap og æresrelatert vold. Mer informasjon om vårt arbeid med disse temaene og rapporter fra prosjektene “Mellom barken og veden” og “Veien videre” ligger her.

LHBT (lesbiske, homofile bi- og transseksuelle): Siden 2007 har SEIF arbeidet spesielt rettet mot innvandrere og flyktnigner some er LHBT, gjennom prosjektet “Likeverd”. Mer informasjon og rapporter fra dette arbeidet, ligger her.

Norsk Rom: I 2003 påbegynte vi prosjektet “En plass i samfunnet – også for meg” for å jobbe målrettet med denne Romfolk i Norge. Informasjon og rapporter fra dette arbeidet ligger her.