SEIFs venner

SEIFS VENNER er en forening som er opprettet for å støtte SEIFs arbeid gjennom mobiliseringer, pengeinnsamlinger, arrangementer, frivillig innsats o.l. i saker SEIF tar opp som er prinsipielt viktige og trenger ekstra støtte

SEIFs VENNERs virksomhet finansieres gjennom innsamlinger og frivillige bidrag. Alle innsamlede midler går uavkortet til å dekke omkostningene for å kjøre prinsipielle saker videre. Kontonummer for bidrag er:9001 20 79051. SEIFs venner kan kontaktes på e-post: venner@seif.no

—–

Det pågår nå kronerulling for å få opp sakene til 2 ugandiske homofile i tingretten. De fikk avslått sakene sine av UNE uten at UNE ville møte dem. SEIFs venner støtter også gruppesøksmål om rett til ID-papirer for anerkjent flyktninger med innvilget asyl i Norge. Man trenger ID-papir for å kunne jobbe og fungere i samfunnet. Dette er et gruppesøksmål som ble vunnet i tingretten. Status nå er at staten anket saken til lagmannsretten som skal behandle saken i 2017.

SEIFs venner støttet også utgifter i saken til Maria, 4 år, norsk statsborger, som UDI, UNE, Tingretten og Lagmannsretten ønsket å sende ut av Norge eller gjør foreldreløs.
SEIF klagde på avslaget, og fikk med hjelp av advokat saken hennes opp for tingretten og deretter lagmannsretten. Maria tapte, og saken ble anket til Høyesterett, hvor Maria ble idømt retten til  vokse opp i sitt hjemland, Norge, med sin eneste omsorgsperson, mor. Dette var en historisk dom som gjennom 2015 har vært hyppig omtalt når det har vært skrevet om Høyesterett.

Dette er eksemplene hittil på hva SEIFs VENNER er, og på hvordan du kan støtte.
Du kan også bli med i SEIFs VENNER ved å melde din interesse til: venner@seif.no .
Du kan støtte ved å spre informasjon.

Og: du kan støtte ved å bidra med penger:
kontonr 9001 20 79051

Følg med!

SEIFS Venner.

Inger Elisabeth Hansen
Gro Standnes