Tromsø

Fra november 2017 har SEIF eget kontor i Tromsø. Kontoret ledes av Seynab Mikalsen.

Besøksadressen er Stortorvet 2.

Postadressen er: Postboks 685, 9257 Tromsø.

Åpningstidene er mandag – torsdag kl. 09.00-16.00

Kontoret kan kontaktes på telefon 46865000 og e-post tromso@seif.no