Oslo

Oslo-kontoret er vårt hovedkontor, og ble åpnet allerede i 1986. Ved vårt Oslo-kontor har vi også samlet en del “spisskompetanse” som avdelingskontorene benytter seg av ved særlig vanskelige saker.

I løpet av 2013 mottok Oslo-kontoret hele 4 935 henvendelser fra hjelpesøkende fra 96 nasjonaliteter. Av de var 1961 kvinner, 337 familier, 1884 menn, 558 ungdom.

Oslo kontoret er ledet av Gerd Fleischer som også er organisasjonsleder. Bor du på Østlandet og trenger hjelp, informasjon eller råd, ta kontakt med oss på telefon 22 03 48 30 eller mail. Vår besøksadresse er C J Hambros Plass 7, 4. etg, og vår postadresse er Postboks 6856, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Vårt kontor er åpent for henvendelser fra mandag til torsdag fra klokken 09 til 16.

Logo OXLO en by for alle - test rød.png (200x80)