Trenger du hjelp?

 • med å finne fram på offentlige kontorer
 • med skjemaer, søknader og brev
 • med fremmedmyndighetene
 • med økonomiske problemer


Eller er du ung og alene med dine problemer og ubesvarte spørsmål?

Har du vanskeligheter med å finne fram i det norske samfunnet?
Føler du at du ikke blir forstått?
Føler du at du ikke blir hørt?
Du skal ikke behøve å sitte alene med dine problemer og ubesvarte spørsmål.

Ring eller kom innom vårt kontor.

Vi har medarbeidere fra en rekke nasjonaliteter som kanskje også snakker ditt språk.
Vi har absolutt taushetsplikt.
Alle våre tjenester er gratis.

TIL UNGDOMMEN:
Har noen allerede planlagt din framtid, mot din vilje?
Har du problemer på skolen?
Føler du deg mobbet?
Eller får du noia bare med tanken på vanskelige skjemaer og offentlige kontorer?
Vi hører deg gjerne og hva mer: Vi skal forsøke å hjelpe deg!
Vi lytter til dine problemer uansett om de er store eller små.
Vi spør om hva du vil gjøre. Så forsøker vi å hjelpe deg med å få det til.
Det du forteller oss, sier vi ikke til noen hvis ikke du vil. Vi har absolutt taushetsplikt.

VÅRT TILBUD PÅ SEIF

Informasjon om:

 • rettigheter og plikter
 • lover og regler
 • NAV, ligningskontor, skole, bolig, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, m.m.


Henvisning til:

 • offentlige kontorer
 • advokater
 • andre frivillige organisasjoner
 • “rett instans”


Praktisk hjelp med:

 • utfylling av skjemaer/søknader
 • skriving av brev
 • kontakt med saksbehandler
 • timebestillinger
 • følge som støtteperson