Viktig informasjon til flyktninger med avslag på familiegjenforening

SEIF arbeider som kjent mye med familiegjenforening. Vi har sett mange saker hvor familien til flyktninger har fått avslag på søknader om familiegjenforening fordi familien har møtt opp på ambassade mer enn ett år etter at flyktningen i Norge fikk oppholdstillatelse, men hvor det er søkt på UDIs nettportal innen ettårsfristen. Disse sakene kan nå gjenopptas selv om UNE tidligere har gitt avslag.

Vi har nå fått en uttalelse fra Sivilombudsmannen som sier at det er dato for søknad på internett og betalt gebyr son gjelder, og ikke dato for oppmøte på ambassaden. Dette betyr at vi kan gjenoppta familiegjenforeningssaker hvis det er søkt på nett innen et år fra flyktningen i Norge fikk opphold. Vi kan selvfølgelig ikke garantere resultatet, men vi kan gjenoppta sakene. Hvis noen ønsker å se om saken kan gjenopptas og hjelp til å gjøre dette, ta kontakt med et av våre kontorer, eller mail oss på seif@seif.no