Frydprisen 2016 til SEIF

SEIF ble tildelt årets frydpris for vårt arbeid for skeive flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Vi er svært glade for prisen og anerkjennelsen fra det Skeive miljøet for vårt arbeidet med denne svært sårbare gruppen, og tar dette som en oppfordring til å stå på framover.

Selv om mye har gått riktig vei i Norge, står vi midt oppi flere kamper for skeive flyktninger og asylsøkere. Blant det mest aktuelle nå, er asyl og familiegjenforening. Her er det saker som trenger både støtte og oppmerksomhet. Vi jobber også med skeive ungdommer, barn av første generasjons innvandrere og flyktninger, som får store problemer med familien når det blir mistanke om legningen. Dette dreier seg om både gutter og jenter, som kan bli utsatt for press, «behandling», tvangsekteskap og det å skulle jules opp «til å bli ordentlig mann». SEIF har nettverk rundt om i landet for å bistå disse ungdommene.

Norge vil deportere homofile ugandere til Uganda:

Til tross for at Norge offisielt har vært svært kritiske mot hvordan skeive behandles i en rekke andre land, er historien en annen for flere av de skeive som har kommet til Norge og søkt asyl fordi legningen deres setter dem i livsfare i hjemlandet. Vi har derfor flere saker som nå må kjempes i retten fordi Norge ønsker å deportere homofile ugandere til Uganda. Bakgrunnen er at de det gjelder ikke har klart å bevise den homofile legningen sin for norske myndigheter. Utlendingsnemnda (UNE) har, uten å møte dem, insistert på at de ikke er homofile. For oss som faktisk har møtt dem, er det vanskelig å følge UNEs resonnement. Vår påstand er at disse rettssakene ikke ville vært nødvendig om UNE hadde tatt seg bryet med å møte dem.

Å bringe saker inn for retten, selv med pro bon juridisk bistand, koster penger i form av rettsgebyrer. SEIFs venner har derfor kronerulling for å samle inn penger til rettsgebyrene. Alle bidrag tas imot med stor takk til SEIFs venners konto 9001 20 79051

Norge nekter skeive flyktninger familiegjenforening:

Flere skeive flyktninger som har kommet til Norge og fått asyl, har en kjæreste som har måttet bli igjen som flyktning, kanskje i en flyktningeleir, kanskje utenfor, men i en vanskelig situasjon. Normalt har flyktninger rett til familiegjenforening med eksisterende familie, altså ektefelle/samboer og mindreårige barn.

Det enkle problemet for skeive flyktninger, er at ingen av landene de flyktet fra tillater likekjønnede ekteskap. Det gjør heller ikke flyktningenes naboland, slik at ingen skeive flyktninger har hatt noen reel mulighet til å inngå ekteskap før ankomst til Norge. Altså regnes de ikke som gift. Å dokumentere et samboerforhold i minst 2 år med offisielle dokumenter fra et land som forbyr likekjønnede forhold, er også umulig. Resultatet er innlysende: Skeive flyktninger har ikke rett til familiegjenforening på lik linje med andre.

Vi har kjørt saken gjennom UDI, UNE, Likestillingsombudet og til slutt Likestillingsnemda. UDI og UNE har avslått på grunn av ikke dokumentert ekteskap. Denne uka, samme uke som Regjeringen lanserte ny handlingsplan for skeive og Oslo feiret årets Pride, konkluderte Likestillingsnemda med at nektelse av familiegjenforening for Skeive flyktninger ikke er brudd på diskrimineringsloven om seksuell orientering, en lov som trådte i kraft i 2014 og som nettopp skulle beskytte mot slik diskriminering. Uttalelsen var så tannløs at det blir fristende å spørre om poenget med å ha en Likestillingsnemnd.

Dette var en trist uttalelse for de skeive flyktningene som den siste tiden har oppsøkt vårt kontor med spørsmål om hvordan de kan gjenforenes med kjæresten sin, en kjæreste som oftest oppholder seg i land hvor homofili er alt annet enn godtatt og ofte straffbart.

Vi vil i tiden framover kontakte politikere og andre for å få oppmerksomhet om denne kampen, og håper på støtte for en nødvendig regelendring som sikrer at også skeive flyktninger får rett til et familieliv.

Norge har vedtatt å prioritere skeive når det skal velges ut hvem som får komme til Norge som kvoteflyktninger. Dette er en liten gruppe, i 2014 ble det registrert noe over 70 asylsøknader på grunn av legning/seksuell orientering. Vi snakker altså ikke om såkalt «innvandringspolitiske konsekvenser» her.

Vårt arbeid fortsetter!

Mer om vårt arbeid med skeive kan leses i årsrapporten for vårt tiltak «likeverd» her.

Georg Schjerven Hansen