Regjeringens nye klasseskille

(Innlegget ble trykket i Dagbladet 25. mai 2016)

9. mai ble en historisk dag. For første gang er det å ha fulltidsjobb i Norge ikke nok til å oppfylle inntektsvilkårene for familiegjenforening med utenlandsk ektefelle, og ofte også barn. Regjeringen innførte et nytt klasseskille mellom lavtlønnede ufaglærte og den øvrige befolkningen. Før var kravet kr. 252 472 i brutto inntekt pr år. Nå heves det til kr. 305.200.

Kort fortalt var det slik at alle med lovlig lønn fulltidsjobb oppfylte det gamle underholdskravet, mens mange lavtlønnede nå ikke vil ha høy nok inntekt til å gjenforenes med sine kjære i Norge. Dette gjelder alle lavtlønnede, nordmenn som innvandrere.

Med dette ga regjeringen et skikkelig spark i baken til landets lavtlønnede, samtidig som de lavtlønnede hotellarbeiderne streiket. Regjeringen har sans for timing, kan man si! Det rammer ikke bare hotellarbeiderne, men også en rekke lavtlønnede innen pleie og omsorgsyrker, barnehageassistenter, butikkarbeidere og renholdere, for å nevne noen. Yrker som vil skrike etter arbeidskraft i årene som kommer, skal altså besettes av en underklasse uten rett til familieliv.

Den rødgrønne regjeringen foreslo de samme økning i inntektskravet i 2012, men var heldigvis lydhøre nok til å legge forslaget i skuffen. Like lydhøre har dessverre ikke dagens regjering vært. Og det, samtidig som at Erna Solberg, sammen med Ghanas president, i januar ble utnevnt til å lede en gruppe kjendiser som skal bistå FN i å nå de såkalt bærekraftmålene. Et av de viktigste bærekraftmålene her, som Erna Solberg altså skal kjemp for, er mindre ulikhet både i eget land og internasjonalt.

Å innføre et klasseskille som fratar lavtlønnede rett til familiegjenforening i Norge, rimer dårlig med å skulle fronte den internasjonale kampen mot ulikhet.

Regjeringen hevder økt inntektskrav vil føre til bedre integrering. Selv med utdannelse fra hjemlandet, vil de fleste innvandrere trenge mange år i norsk utdanning og arbeidsliv før de eventuelt får en faglært lønn som kan gi mulighet til familiegjenforening. Regjeringen sier altså at man skal stramme inn reglene for å få innvandrere ut i arbeid, men samtidig endrer de spillereglene slik at for eksempel en jobb på et pleiehjem ikke kvalifiserer til et familieliv.

Hvordan regjeringen skal lykkes med sine integreringsambisjoner og Erna Solberg med sin kamp mot ulikhet, blir en stadig større gåte. Det som dessverre ikke er noen gåte, er at vi fikk et nytt klasseskille i Norge 9. mai 2016.

Gerd Fleischer
Georg Schjerven Hansen