NAVIGASJON UTEN STJERNER: OM RETTEN TIL USKYLDIG FERDSEL PÅ MARE LIBERUM. INSTRUKS.

Du, som er under dekk, du som reiser i mørket, innelåst under dekk,
skulle du være oppreist husk at blikket er ditt instrument,
husk at den sanne horisont retter seg etter øyehøyden, skulle du være oppreist,
du som er under dekk, peil din farevinkel når kapteinen har gått fra borde,
når du ikke ser fyret blinke, husk at blinkene som varer mindre enn to sekunder
kan stamme fra et Flashing Light, et Feu au Eclats, et Blitzfeuer,
husk av avstandsbestemmelsen må synkroniseres med tiden lyd tar
under vann, ikke ta tiden på feil signal,
varer formørkelsen mindre enn to sekunder er det et Blitzfeuer, et Blitzfeuer,
ta tiden mørket tar

Ikke ta tiden på feil signal,
husk at optiske tidssignaler kan være kuler som faller,
figurer som klapper sammen, på sine steder skudd, sendt fra tårn og høye hus,
har du målt lysvidden på nedslaget av en by?
husk at den flyktige magnetismen i horisontalt jern er synkende i skrot,
du som er under dekk, synkende i skrot,
du kan bestemme avviket ved å peile inn en fjern gjenstand, slik som et land, et land

Om alle land var sunket ut av syne:
peil din farevinkel, peil farevinkelen fra ditt avfarende sted,
husk at du befinner deg på et alminnelig voksende kart i en gammel lærebok,
på kartet du ikke befinner på, befinner du deg ikke,
dette er kartet for det som befant seg og ikke befinner seg lenger,
dette er kartet for det voksende mørket, mørket som vokser og driver
stjernene fra hverandre, dette er kartet for Alnilam, Alnitak og Mintaks
som har blitt drevet fra hverandre slik at Orions Belte har løsnet,
dette er kartet for navigasjon uten stjerner


Diktet er fra Inger Elisabeth Hansens nye bok “Å resirkulere lengselen, avrenning foregår”, som hun har gitt oss tillatelse til å publisere.