Innstramninger i innvandringspolitikken

Det skjer mye i innvandringspolitikken om dagen, og det er stor forvirring blant diverse parter om hva endringene betyr. Vi har tatt opp dette i media en rekke ganger for å belyse hva de foreslåtte endringene betyr.

Regjeringen sendte 2 forslag til endringer på høring med høringsfrist idag. Et om å heve botidskravet for å få permanent opphold, og et om at noen av barna sendt ut av Anundsen og co skal få sakene sine prøvd på nytt. Sistnevnte ble sendt på høring 7. mai og hadde altså en høringsfrist på 9 dager. Til tross for kort frist har vi svart.

Om å revurdere saker til utsendte barn:
Regjeringens forslag kan leses her, og vi har uttalt oss til både NRK og Dagbladet om saken.

Vi mener kort oppsummert:
Bakgrunnen for den foreslåtte regelendringen som vil føre til at rundt 60 utsendte barn får prøvd sine saker på nytt, er å rette opp justisministerens feil. Barna skulle aldri vært sendt ut uten å ha fått en ny prøving av saken.

For å få politisk gjennomslag for dette, har støttepartiene gått med på en rekke potensielt alvorlige innstramninger av innvandringspolitikken ellers.

Det er derfor påfallende å lese regjeringens forslag om å gi en ny behandling av denne lille gruppen barns saker. Forslaget bærer klart preg av å være skrevet av et departement som aksepterer en ny behandling av barnas saker, men som ikke har som intensjon at barna det gjelder faktisk innvilges oppholdstillatelse. Forslaget er spekket med fallgruver og avgrensninger som gjør at det sannsynligvis vil bli svært få av de omlag 60 barna som får komme tilbake til Norge om forslaget blir stående uendret. Om forlaget ikke endres, vil dette kun resultere i et sårt håp for de barna det gjelder, som atter vil bli knust av et nytt avslag fra UNE

Hele SEIFs uttalelsen kan leses her.

5 års botid:

Regjeringens forlag kan leses her.

Vi mener kort oppsummert:

Det er vanskelig å se at regelendringene er egnete og nødvendige for å bekjempe pro forma ekteskap og for å utvise kriminelle, som regjeringen har fremholdt som viktige grunner for regelendringen.

Dette vil føre til flere vanskelig barnesaker, og det vil ramme mishandlede kvinner og barn hardt, ved å be dem forbli i mishandlingsforholdet.

Dessuten vil 5 års usikkerhet bety dårligere integrering og psykisk helse for flyktninger som allerede har en traumatisk fortid.

Vi ber regjeringen ta en ny vurdering og huske fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu.

Hele SEIFs uttalels kan lese her.

I tillegg kommer innstramninger i familiegjenforening, som vi blant annet har beskrevet i en kronikk i dagbladet. Dette endringsforslaget har regjeringen enda ikke sendt på høring, og det virker ikke som om de forskjellige partene vet hva endringene betyr

At selv dagens praksis i familiegjenforeningssaker er streng, viser for eksempel historien Dawit klart.

Georg Schjerven Hansen