Årets julegave fra stortinget til flyktninger i Norge

Vi tar juleferie fra den 19. desember og er tilbake mandag 5. januar. Men først vil vi fortelle litt om årets julegave fra stortinget.

Dette gjelder de som ha klart den lange og ofte farefulle ferden til Norge, og som deretter har kommet gjennom utlendingsmyndighetenes nåløye og blitt innvilget oppholdstillatelse som flyktninger i Norge. Ferden er så dyr og farlig at de færreste har mulighet til å ta med seg familien på reisen. Derfor har du med flyktningestatus rett til å få barn og ektefelle til Norge på familiegjenforening, uten krav til inntekt det første året du har opphold i Norge.

Som nyankommen flyktning går du på norskkurs , men har ikke kommet i jobb enda. Tiden vekk fra familien er vanskelig, og du tenker dag og natt på barna og kanskje ektefellen, som befinner seg i f.eks krigen i Syria, i en flyktningeleir i Sudan eller Libanon, etc.

Etter en stund sier UDI ja til at familien kan komme, men ingen billigfly går dit familien er. Reisen er dyr, ofte titusener pr. person. Hittil har norske myndigheter betalt reisen for familien, men i år er julegaven fra stortinget beskjed om at dette må du, som nyankommen på norskkurs uten inntekt, betale selv. Og du har 6 måneder på deg, hvis ikke kanselleres oppholdstillatelsen for familien.

Ofte har du ikke rukket å få et nettverk i Norge som kan hjelpe deg med pengene, og situasjonen blir desperat. Ingen vil ansette deg før du har bestått norskkurset, så inntektsmulighetene er fraværende. Hva gjør du da? Må du rane en bank? Selge deg?

Det stortinget her har vedtatt, vil sette mange mennesker i en umulig og umenneskelig situasjon etter nyttår, som også strider mot den anerkjente retten flyktninger har til å bringe med seg nærmeste familie.

Vi på SEIF har sett mange innvandrerfientlige og inhumane innstramninger i innvandringspolitikken, men dette er blant det nedrigste, og har blitt vedtatt uten noen offentlig debatt. Var dette en del av prisen for forliket om de lengeværende barna?

Her velger Norge å ta fra de som har aller minst, og utgiftsposten på statsbudsjettet var så liten at den ikke en gang kunne kalles et kakestykke.

Stortinget ønsker tydeligvis ikke de anerkjente flyktningene i Norge en god jul.

God jul og godt nytt år fra oss i SEIF.