NAV med behov for beskyttelse fra seg selv

Gutten er i begynnelsen av 20-åra, er oppvokst i Norge og norsk borger. Han er nå under utdanning. For et par år siden giftet han seg, og paret bodde hjemme hos jentas mor. Da paret ble separert i våres, var svigermor så grei at hun lot ham bli boende helt fram til for et par uker siden, da ekssivigermor gav ham 2 uker på seg til å flytte ut. Gutten har ingen familie i Norge som kan hjelpe.

Gutten oppsøkte da NAV sosial som i første omgang ba ham finne seg en hybel som de ville hjelpe med husleie til. Da gutten hadde funnet denne, fikk han beskjed fra NAV om at de alikevel ikke ville hjelpe ham, og han ble bedt om å forlate kontoret. Det var da han oppsøkte SEIF.

Vi kontaktet NAV sosial for å nøste opp i saken. Gutten ville om noen dager stå uten tak over hodet, hadde ikke egne midler og hadde krav på hjelp. NAV fortalte oss at ekssvigermor ikke hadde rett til å be ham flytte, og henviste gutten til politiet for bistand til å tvinge seg tilbake til sin ekssvigermor. Vi påpekte at gutten ikke hadde noe leieforhold der. Gutten ønsket heller ikke å skremme ekssvigermor med politi. Vi forklarte at gutten ikke hadde noe sted å gå og at han ville vente på SEIFs kontor til stengetid, i håp om at vi fant en løsning.

NAV spurte oss da om han ikke kunne overnatte på SEIFs kontor…

Heldigvis var han ikke venneløs og fikk sove hos venner over helgen. Igår, mandag, kom gutten tilbake til SEIF. Vi tok igjen kontakt med NAV. Vi fikk da snakke med selveste sjefen som insisterte på at han hadde rett til å bo hos sin ekssvigermor, og at man skulle tilkalle politiet for å tvinge ham inn. Da ekssvigermor bodde i kommunal bolig myntet på familier, hadde gutten rett til å bli boende, påstod sjefen. «I Norge kaster man ikke folk ut på gata på dagen», mente han. Vi påpekte at gutten hadde varslet NAV om utkastelse allerede for et par uker siden, og at gutten neppe kunne regnes som ekssvigermors familie. Da sa sjefen at gutten kunne komme til NAV-kontoret noen timer unna Oslo, men det ville han neppe rekke før de stengte om en time. Ædabæda, liksom. Heldigvis fikk gutten overnatte nok en natt hos venner.

I dag, tirsdag, tidlig på morgenen, ringte gutten til oss fra NAV-kontoret og fortalte at han alikevel ikke ville få noen hjelp derifra. Vi snakket igjen med en illsint og atal sosialsjef som fremdeles insisterte på å tvinge gutten tilbake til ekssvigermor med politiets hjelp. Vi informerte da om at vi ville kontakte fylkesmannen for hjelp til å hevde guttens rett til tak over hodet i denne krisesituasjonen.

Da vi ringte fylkesmannen og forklarte saken, ble de ganske forskrekket. De skulle drøfte saken internt og ringe tilbake.

5 minutter senere ringte gutten, sliten men lettet. NAV hadde nettopp tilbudt ham en liten hybel, hvor han kunne flytte inn på dagen.

I en krisesituasjon har man ettertrykkelig krav på at NAV bistår med et sted å sove. Her er det ekstremt å se hvilke bøllete og irrasjonelle steg NAV er i stand til å gå til for å unnslippe sine plikter. Alene ville gutten ikke hatt en sjanse, og ville nå ha blitt uteligger.

Vi navngir her ikke gutten, og heller ikke hans bostedskommune. Dette blant annet for å beskytte NAV fra seg selv.

Gerd Fleischer og Georg Schjerven Hansen