Forvaltningens mattefornektelse

I flere saker om familiegjenforening mellom ektefeller er det krav om at ektefellen i Norge, i tillegg til inntekt, må ha minst 4 års fulltids aktivitet i form av arbeid og/eller studier i Norge. Dette skulle man tro var greit å dokumentere, men den gang ei. Mange har arbeidskontrakter på deltid, men jobber i realiteten heltid med ekstravakter osv. Dette er vanlig både i det offentlige, slik som helse- og omsorgsyrker, og i det private næringsliv

Logisk nok dokumenterer ikke en arbeidskontrakt på 50 % eller 80 % en fulltidsjobb. Altså duger ofte ikke arbeidskontrakten til å dokumentere fulltids aktivitet.

Men hva da med arbeidskontrakt, som angir timelønn, kombinert med selvangivelse som dokumenterer inntekt fra samme arbeidsgiver? Hvis en renholder, med lovpålagt tarifflønn i 2011, (156 kr/time) tjente 350.000 kr, blir regnestykket at vedkommende har jobbet over 100 % (lønn delt på timer og uker i året). Enda tydeligere blir det om renholderen med samme timelønn har tjent 370.000.kr. eller 400.000.kr. Fra samme arbeidsgiver.

Vi har nå hatt flere saker hvor både Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemda og Sivilombudsmannen har konkludert med at arbeidskontrakt på deltid + bekreftelse fra skattemyndighetene på inntekt ikke dokumenterer fulltids aktivitet.

Vi har erfaring med utlendingsmyndighetenes vilkårlige skjønnsutøvelse, men når skjønnet er hinsides enhver logikk og barneskolematte, må man spørre om hva som foregår. Når selv Sivilombudsmannen, som har som oppgave å se til at forvaltningen opptrer korrekt, også har glemt sin matte, møter man veggen. Det virker heller ikke som om disse etatene er mottakelige for voksenopplæring.

Dette er tragisk for de det gjelder. Det er tragisk for den eritreiske kvinnen med barn som lever i flyktningeleir i Sudan under kummerlige forhold og fare for kidnapping. Det er like tragisk for kvinnen i Afghanistan som lever alene med små barn i krigsutsatte områder hvor et kvinneliv er null verdt. Uansett hvor mye deres ektemenn tjener i Norge, må de fortsette å vente.

Alt dette fordi utlendingsforvaltningen i Norge og den tidligere sivilombudsmannen har glemt barneskolelæren om divisjon, og nekter å bruke kalkulator.

Georg Schjerven Hansen