Opprop for lille, norske Maria

IMAG0019Mer informasjon om Marias sak, som skal kjempes i lagmannsretten 20. mai, finner du her.

Brutaliteten i saken er nå kommet tydelig fram. Politiet har ved skriftlig informasjon stilt mor til Maria overfor et umenneskelig dilemma som verken ble nevnt i UNEs vedtak eller tingrettens dom: Enten tar hun Maria med til slummen i Nairobi, eller så blir mor deportert og Maria overlevert til barnevernet.

Dette må ikke få skje! Maria må få vokse opp i Norge sammen med sin mor.

Vi må vise Maria støtte!

Støtt oppropet for Maria ved å sende navnet ditt på e-post til maria@seif.no

Gerd Fleischer og Georg Schjerven Hansen