7. Mai inviterer SEIFs venner til markering med musikk og opplesninger for å støtte norske Marias sak om å få bli i Norge. Saken skal nå kjempes i lagmannsretten.

(Redigert)

Maria, 4 år, er norsk statsborger, født og oppvokst i Norge. Likevel mener utlendingsmyndighetene og tingretten at hun ikke har nok tilknytning til Norge til å kunne vokse opp i sitt hjemland.

I stedet ønsker de å sende henne til slummen i Nairobi med sin mor, som er den eneste familien hun har.

Saken skal i lagmannsretten 20. mai, og før dette inviterer SEIFs venner til musikk, opplesninger og sang for å markere støtte til Marias sak. Mer om saken kan du lese her:

Er et norsk statsborgerskap blitt ingenting verdt? Denne saken kan ikke Maria tape!

Inngangspengene på kr. 50 går til å dekke utgiftene til rettssaken. Advokatene, som er Prof. Mads Andenæs og Adv. Rasmus Asbjørnsen tar saken pro bono, men det må fortsatt betales rettsgebyrer etc. Maria trenger all den støtten hun kan få.

Foreløpig program er : Lars Beckstrøm, Jan Jakob Tønseth, Vox Grønland, Maria & the Brymstones og Dan Aleksander Andersen.

Vi håper å se dere 7. Mai. Kl 18.30 i Rathkesgate 9, Schaus plass, Oslo.

Vel møtt. For de som ikke kan komme, men vil gi støtte, tas alle bidrag til SEIFs venners konto nr. 9001 20 79051 imot med takk.

SEIFs venner.