Festkveld på Cafeteatret 28/11 kl. 19.00

1441166_596865257039845_1448451942_nLille norske Maria på tre år skal utvises. La oss gå sammen for å stoppe dette med musikk, poesi, appeller mm. En skikkelig festkveld! 

Foreløpig program inkluderer: Bertrand Besigye, Vibeke Løkkeberg, Cathrine Grøndahl, Claudio Latini, Maryam Azimi, Celio de Carvalho, Inger Elisabeth Hansen, Torgeir Schjerven, Øystein Wingaard Wolf med Hasse Bjørnstad, Mizou, Vox Grønland, Torunn Borge, Joakim Tønseth m.m. 

Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne med venner! Inngangspengene på kr. 100 går uavkortet til Mariasaken. 

Vi vil med dette invitere til festkvelden og informere om foranledningen: 

SEIF har de siste årene opplevd en stadig innstramming av regelverket og at praksis hos UDI og UNE virker vilkårlig og likegyldig overfor de menneskene det gjelder. Blant annet har flere hundre asylbarn med lang botid blitt sendt ut av Norge sammen med sine foreldre. 

Det har nå gått så langt at selv norske statsborgere risikerer deportasjon på grunn av «manglende tilknytning til Norge» og «innvandringsregulerende hensyn».

Saken til lille norske Maria på 3 år er et grelt eksempel på hvor langt denne utviklingen har gått. Mor til Maria, som har eneansvaret for henne, skal utvises til Kenya. Både UDI, UNE og Oslo tingrett forutsetter at Maria skal følge mor. Mor har verken familie, penger, husvære eller arbeid i Kenya. Maria vil mest sannsynlig måtte vokse opp i et fattigkvarter i Nairobi, uten skole eller helsetjenester. Både UNE og tingretten har vurdert at det ville være til Marias beste, som norsk borger, å vokse opp i Norge, men konkluderte med at hun må følge mor av «innvandringsregulerende hensyn». Videre fant tingretten at norske Maria, født og oppvokst i Norge, med sine 3 år ikke har opparbeidet noen tilknytning til Norge av betydning.

Utfyllende informasjon om saken finnes på www.seif.no hvor vi senest stilte spørsmålet: «Når er et norsk barn norsk nok?»

Saken er anket til lagmannsretten. Dette er en farlig sak, fordi det synes som om staten kjører en prinsippsak. Dersom staten vinner i rettssystemet, er det skapt en svært stygg presedens på at norske barn kan utvises og til hvilken som helst skjebne. Det kan bli direkte farlig å være barn i Norge i framtiden!

Vi må markere vår motstand mot denne groteske utviklingen! «Festkveld mot deportasjonsmani» på Cafeteatret 28. november vil bli en slik markering. Mellom kl. 19 og 23 vil Cafeteatret være et fint sted å være med musikk, poesi og appeller. Velkommen!