Når er et norsk barn norsk nok?

maria fotoDet utrolige har skjedd: Lille Maria må til lagmannsretten i sin kamp om å få bli i Norge!

Marias kamp trenger nå støtte, både menneskelig og økonomisk. Advokatene som fører saken videre gjør det gratis, men i lagmannsretten er det et rettsgebyr på mellom kr 20.000 og 25.000 avhengig av om saken går over en dag eller to. Det er nå opprettet en egen konto for støtte til Maria: 9001 20 47052. Vi ber innstendig om støtte for å ta saken videre og ethvert bidrag mottas med takk. SEIF inviterer også til en mønstring, 28. november kl. 19 på Cafeteatret, hvor alle er velkomne.

I tingretten ble det ikke vurdert at Maria kunne bli i Norge sammen med sin mor. Marias norske statsborgerskap hadde her ingen tyngde, da retten skrev følgende: Datteren er så liten at hun for sin del ikke har opparbeidet noen tilknytning til Norge av betydning. Barnets beste er et grunnleggende hensyn, men det ikke det eneste som skal vektlegges.

Retten var mer opptatt av at mor og barn ikke skulle skilles, og skriver: Retten er derfor enig (med UNE, vår anm.) i at utvisningen av mor ikke utgjør noen familiesplittelse idet hun kan ta med seg datteren til sitt hjemland Kenya. At datteren er norsk statsborger er ikke til hinder for det. Videre vurderer Oslo tingrett: retten er ikke i tvil om at respekten for familieforhold mellom mor og et så lite barn bør veie mer enn respekten for barnets statsborgerskap hvis det ses som en motsetning.

Det er blitt farlig å være et lite, norsk barn i Norge! Hvor gammelt må et norsk barn ha blitt etter tingrettens skjønn, for å ha opparbeidet tilknytning til Norge, når barnet er født og oppvokst her? Må barnet være 5 år, 10 eller 15 år, for at statsborgerskapet skal respekteres? Når er et norsk barn norsk nok?

Det ville bli en tragedie for Maria hvis hun blir sendt til Kenya. Der har mor ingen familie hun kan støtte seg til, ingen steder å bo, ingen penger, ikke arbeid. Maria vil sannsynligvis bli boende på gaten i et fattigkvarter. Mor har ikke midler til å sende henne på skole, så norske Maria vil vokse opp i Kenya som analfabet. Mye vondt kan skje henne før hun blir 18 år og myndig, og det er tvilsomt om hun noen gang vil ha ressurser til å komme seg tilbake til Norge.

Mors store forbrytelse er at hun i første omgang oppga uriktig navn ved sin søknad om asyl. Videre bodde hun i Norge uten oppholdstillatelse i et år. Dette fra da hun som høygravid fikk avslag på sin asylsøknad til hun et år senere hadde ordnet alle dokumentene på Maria og kunne søke familiegjenforening med barnet. Det faktum at hun pustet inn norsk luft ulovlig et helt år, kan hun ikke gjøre noe med, men på eget initiativ informerte hun utlendingsmyndighetene om at hun hadde oppgitt feil navn, og skaffet pass fra den kenyanske ambassaden som hun framla for UNE. UDI, UNE og Oslo tingrett mener denne forbrytelsen er så alvorlig at den kvalifiserer til å frata lille, norske Maria retten til å vokse opp i sitt eget land.

Torsdag 28. november stiller flere musikere, forfattere og engasjerte mennesker opp på Cafeteatret til støtte for Maria. Det vil bli en kveld med musikk, poesi og appeller. Programmet annonseres en av de nærmeste dagene. Inngangspenger vil gå uavkortet til Mariasaken.

Gerd Fleischer og Georg Schjerven Hansen