Lille Maria i tingretten

2013-10-17 20.15.21Idag, 23. oktober, behandlet Oslo tingrett saken til lille, norske Maria (3 1/2 ) som utlendingsmyndighetene, representert ved regjeringsadvokaten, vil deportere fra Norge sammen med sin kenyanske mor. Vi har tidligere beskrevet saken, se her . Marias situasjon ble også beskrevet på Forfatterforeningens nettside igår, se her.

Maria var idag representert ved Mads Andenæs. I løpet av rettsforhandlingene belyste han hvordan utlendingsmyndighetene ikke har vurdert Marias situasjon som norsk borger, verken ved deportasjon til Kenya eller om hun blir igjen i Norge, foreldreløs uten mor. Dette er de reelle alternativene dersom Maria ikke vinner saken.

Utvisning av en norsk borger er forbudt både etter norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Derfor har både utlendingsmyndighetene og regjeringsadvokaten argumentert for at norske Maria skal ut, men uten å være utvist fra Norge. Regjeringsadvokaten argumenterte blant annet slik: «Etter intern norsk rett er rettsvirkningene av en utvisning at vedkommende får plikt til å forlate riket, og samtidig et innreiseforbud av nærmere angitt lengde. Ingen av disse rettsvirkningene har inntrådt for saksøker nr. 2 (Maria, red. anm.), ettersom hun ikke er utvist fra riket. (…)
En annen sak er at morens utvisning kan få faktiske konsekvenser for datteren. Dersom et barn følger en forelder til den utvistes hjemland, og dermed ikke oppholder seg i Norge, er dette en konsekvens av det faktiske samværet i familien, og ikke av pålegg fra norske myndigheter rettet mot datteren.»

Regjeringsadvokaten prosederte videre på at Maria ikke en gang kan anses som «Settled Migrant», da hun med sine tre år ikke har nok tilknytning til Norge. Videre argumenterte han med at verken Maria eller moren har den nødvendige tilknytningen. Norske Maria ble altså ansett som en innvandrer som har så liten tilknytning til Norge at hun må forlate riket på grunn av «innvandringsregulerende hensyn».

Andenæs repliserte med å stille følgende spørsmål: Hvis politiet kaster noen ut av landet, er den det gjelder da ikke utvist? Han viste til eksempler fra land Norge ikke liker å sammenlikne seg med, på utvisninger uten skriftlige vedtak eller dokumentasjon.

Det har vært en tung dag i retten og vi venter nå på domsavsigelsen.

SEIF spør nok en gang: Ønsker virkelig Norge å bryte den grunnleggende og etablerte garantien, at ingen statsborger kan utvises? Det er dette staten prøver på ved å ville kaste ut lille Maria, norsk borger, født og oppvokst i Norge, med det argumentet at hun mangler tilknytning til riket. Regjeringsadvokatens kafkaeske argumentasjon hjelper lite.

Vi trenger støtte i slike prinsipielle saker! Derfor holder SEIF mønstring på Cafeteatret på Grønland, 28. november. Vi vil her ta opp situasjonen til Maria. Det blir også opplesninger, musikk og mye mer. Det vil bli mange på scenen, deriblant: Bertrand Besigye, Vibeke Løkkeberg, Cathrine Grøndahl, Maryam Azimi, Inger Elisabeth Hansen, Torgeir Schjerven, musikk ved Øystein Wingaard Wolf, Karin Destainville Dammen, med flere. Ytterligere innslag annonseres fortløpende. Alle inntekter fra denne mønstringene vil gå til å dekke omkostningene i slike prinsipielle saker som den til Maria. Vi håper på stort oppmøte!

Gerd Fleischer og Georg Schjerven Hansen