Norge ber syrere i Libanon returnere til Syria

(Innlegget står på trykk på aftenposten.no, se her )

Når syriske flyktninger i Libanon henvender seg til Norges ambassade i Beirut for å søke om familiegjenforening med familie i Norge, får de beskjed om å dra til Jordan for å levere søknad.

Syria blir nå beskrevet som den verste humanitære krisen siden 2. verdenskrig. Millioner er på flukt, og det overveldene flertallet av flyktningene som har forlatt Syria, befinner seg i et av Syrias naboland. I følge NRK har FN til nå registrert over 700.000 syriske flyktninger bare i Libanon. Det reelle tallet er trolig langt høyere. De fleste av disse er mennesker som har måttet forlate alt og som kun har det det står og går i.

Til sammenlikning har UDI behandlet knappe 500 søknader om asyl hittil i år fra Syrere som har klart å ta seg til Norge på egenhånd. De fleste har fått innvilget oppholdstillatelse og flyktningestatus. Dette betyr at deres ektefelle og mindreårige barn har rett til å komme til Norge på familiegjenforening, men dette må det søkes om via ambassade. Mange har familie som har flyktet til Libanon, og som har forsøkt å søke via ambassaden i Beirut. De har blitt avvist.

Norge har bestemt at søknader fra syriske borgere skal leveres ved ambassaden i Amman, Jordan. Veien fra Beirut til Amman går via Syria, Damaskus og de krigsherjede forstedene til Damaskus. Ferden er mildt sagt farefull. Grensen mellom Libanon og Israel har vært stengt i lang tid. Syrerne som henvender seg til Norges ambassade blir altså bedt om å returnere til krigen de flyktet fra. De var så uheldige å flykte til «feil» land.

SEIF kontaktet ambassaden i Beirut, som svarte at Syriske borgere må søke ved ambassaden i Amman, og dette er en instruks ambassaden må holde seg til og ikke kan gjøre unntak fra.

Både ambassadens og UDIs nettsider henviser syrere til Amman. Dette fører selvfølgelig til at færre syrere kommer til Norge av den enkle grunn at de ikke får levert inn søknad om familiegjenforening. Vi ønsker ikke å tro at dette er bevisst begrensning av innvandring til Norge.

Det må åpnes for at syrere kan levere sine søknader om familiegjenforening i alle Syrias naboland. Vi går ut i fra at Norge ikke vil stå ansvarlig for å sende syriske flyktninger tilbake til krigen de flyktet fra, og ser frem til svar fra utenriksministeren om at syrere kan levere sine søknader også i Beirut.

Georg Schjerven Hansen