Mona venter. Ellevte år.

(En historie fra virkeligheten. Mona og Said er pseydonymer)

2003: Mona flykter fra Irak til Norge og søker asyl. I Norge treffer hun Said, som ble mannen i hennes liv. De flytter sammen på asylmottak.

Said er fra nord-irak og kom til Norge i 1999. Han fikk «midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening», bedre kjent som «MUF». Dette er en midlertidig spesialtillatelse gitt til nord-irakere som kom til Norge rundt år 2000.

Irak invaderes, så Saids midlertidige tillatelse uten rett til familiegjenforening forlenges. Mona kan ikke søke familiegjenforening med Said

2004: Mona og Said får sitt første barn. Mona venter på svar på asylsøknaden.

2005: Erna Solberg lanserer ny «MUF» forskrift. De som har «MUF»-tillatelse slik som Said, kan få vanlig oppholdstillatelse om de er i fulltidsjobb mai/april 2005. Said er våren 2005 syk og må ut og inn av sykehus for behandling. Said får ikke fornyet oppholdstillatelsen. Saken går videre til Utlendingsnemda (UNE).

2008: Mona og Said får sitt andre barn. De bor sammen på asylmottak hvor barna vokser opp. Mona får avslag på asylsøknaden fra UDI. Mona klager.

2009: Mona får selv møte i UNE med SEIF for å forklare saken sin. Hun har da bodd seks år på asylmottak i Norge med sin mann, hvor hun har fått to barn som vokser opp på asylmottak. Noen måneder etter møtet får hun avslag fra UNE. FN høykommisær for flyktninger fraråder enhver retur til området Mona kom fra. UNE mener det er trygt, og at hun ikke har sterk nok tilknytning til Norge gjennom mann og to barn.

2010: Saids sak behandles på nytt. Said oppga feil identitet da han søkte asyl i Norge. På eget initiativ opplyser han utlendingsmyndighetene om dette. Han forklarer seg og skaffer pass fra hjemlandet som dokumenterer hvem han er.

2011: Said får «normal» oppholdstillatelse i Norge. Barna får oppholdstillatelse i familiegjenforening med ham. Mona søker familiegjenforening med Said.

2012: Politiet intervjuer Mona i forbindelse med søknaden om familiegjenforening. Mona hadde også oppgitt feil navn da hun søkte asyl. Hun forteller dette til politiet, og skaffer pass som dokumenterer hvem hun er.

2013: Mona får «forhåndsvarsel om utvisning» fra UDI for å ha oppgitt falsk navn. Mona svarer og forklarer. Mona venter fortsatt på svar på søknad om familiegjenforening med ektemann og barn.

Status september 2013: Mona har vært i Norge i snart elleve år. I ti av dem har hun bodd sammen med sin mann, far til hennes to barn. Monas mann fikk etter over ti års saksgang hos utlendingmyndighetene oppholdstillatelse. Barna har oppholdstillatelse.

Said ble belønnet med oppholdstillatelse, som gjør at han nå er i arbeid. Dette fordi han forklarte seg om sin egentlige identitet og skaffet pass.

Mona gjorde det samme og fikk forhåndsvarsel om utvisning. Mona har ventet lenge på en tillatelse i Norge så hun kan leve et normalt liv med mann og barn. Uten arbeidstillatelse og personnummer kan hun ikke gjøre annet enn å sitte hjemme og vente, som hun har gjort i snart 11 år.

Georg Schjerven Hansen