Om SEIF

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986.

Vi informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder:
NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, etc.

SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer.

Vår målsetting er å hjelpe våre nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Slik hjelper vi til selvhjulpenhet.

Selvhjelp har medarbeidere med forskjellig kultur- og språkbakgrunn. Vi har absolutt taushetsplikt.

I 2018 mottok vi på landsbasis over 28278 henvendelser fra 116 nasjonaliteter.

.